Naše služby

Vegetačné strechy

Predstavujú ekologicky aj esteticky najpreferovanejší variant prevedenia plochej strechy, čo nám ponúka nový rozmer funkčného využitia strechy. Podľa typu a hrúbky vegetácie tak môžeme realizovať extenzívnu, alebo intenzívnu strechu. Pre tento typ striech sú vhodné PVC fólie. 

Izolácie spodných stavieb

Hydroizolácia spodnej stavby je pri akomkoľvek hydrofyzikálnom namáhaní kľúčová pre spoľahlivosť a životnosť celej stavby. Na rozdiel od strechy je hydroizolácia spodnej stavby po svojom dokončení neprístupná a tým pádom veľmi ťažko opraviteľná. Namáhanie tlakovou vodou vyžaduje najnáročnejšie hydroizolačné opatrenie, čo si vyžaduje veľkú pozornosť hlavne pri opracovaní detailov. Podľa spôsobu namáhania potom volíme vhodnú hrúbku hydroizolačnej fólie. Pri namáhaní tlakovou vodou je nutná min. hrúbka hydroizolačnej fólie 1,5 mm.

Mechanicky kotvené a lepené strechy

Uplatnenie tohto prevedenia strechy je hlavne pri ľahkých strešných plášťoch a pri rekonštrukciách pôvodných, väčšinou asfaltových striech, kde nemožno položiť priťažovaciu vrstvu. Táto varianta nám umožňuje realizáciu spoľahlivej hydroizolácie pri minimálnom zaťažení konštrukcie na úrovni do 3 kg/ m² . 

Izolácie vodných plôch

Realizujeme pokládku hydroizolácie záhradných jazierok, rybníkov a veľkých vodných plôch ako napr. zavlažovacie, požiarne nádrže a rôzne rezervoáre.

Pochôdzne strechy a terasy

V prípade pochôdznej úpravy strechy alebo terasy je možné položiť priamo na hydroizolačnú fóliu betónovú dlažbu alebo drevený rošt na plastových terčoch. Táto varianta nám umožňuje spojenie kvalitnej hydroizolácie striech a terás s ich širokým funkčným využitím.

Havarijný servis

Realizujeme rýchle a kvalitné odstraňenie závad plochých striech z PVC fólií (Fatrafol, Sika plan a pod.).